خدمات ما

انواع شیر ها

انواع شیر ها

1
انواع پمپ

انواع پمپ

2
ساخت و تامین و طراحی تجهیزات انتقال مواد

ساخت و تامین و طراحی تجهیزات انتقال مواد

4
انواع ایجکتور

انواع ایجکتور

3

بخشی از پروژه های اجرا شده در بهجو


کارفرما  SPEC

کارفرما SPEC

کارفرما  سنگ آهن چادرملو

کارفرما سنگ آهن چادرملو

کارفرما  سنگ آهن مرکزی ایران

کارفرما سنگ آهن مرکزی ایران