پروژه پترو شیمی بندر امام

slide-847d5b7

کارفرما: شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام

        موضوع قراردادها :

 

 • انجام پروژه طراحی و ساخت کنتاکتهای دستگاه SHORT CIRCUIT SWITCH
 • انجام پروژه طراحی ،اپتیمم سازی طرح ،ساخت قالب و تولید FUNNEL CAUSTIC
 • طراحی ،ساخت و نصب DUCTدر واحد BD/SR
 • اجرای دهها پروژه در زمینه ساخت وتأمین سفارش های اضطراری ایام تعمیرات اساسی
 • اجرای پروژه اپتیمم سازی طرح و ساخت 30 مجموعه ی کامل SIDE WAL و INLET BOX    و OUTLET BOX همراه با فرایند کامل لاستیک کاری  سنگ زنی ، مربوط به واحد CA
 • طراحی و ساخت انواع BEARING
 • طراحی و ساخت شاسی ، SUPPORT وسینی دستگاه سانتریفیوژ واحد SP
 • طراحی و ساخت الکترود فلومیتر جیوه
 • طراحی و ساخت انواع VACCUM RELIEF FILTER
 • طراحی و ساخت انواع SUCTION FILTER
 • طراحی و ساخت انواع GASKET واحد سل روم
 • تغییر طرح و اپتیمم سازی الکتروموتورپمپ جیوه واحد سل روم
 • تهیه نقشه های کامل سایت از مجموعه کامل سوِئیچ اتصال کوتاه به نعداد 100 دستگاه
 • قرارداد تعمیر و بازسازی 50 دستگاه شورت سوئیچ واحد CA پتروشیمی بندر امام
 • ساخت آمپلی فایر های واحد CA
 • ساخت کارت های ANALOG INPUT بخش PSA واحد MTBE
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.